PN-EN ISO 13485:2016 wyroby medyczne - systemy zarządzania jakością - juz dostępna

PN-EN ISO 13485:2016-04 - Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych już obowiązuje. Równolegle ważność zachowuje także norma PN-EN ISO 13485:2012. Wdrażamy systemy dla obu standardów.