Zarządzanie jakością w procesach spawalniczych wg normy ISO 3834

 ISO 3834

ISO 3834 to zarządzanie jakością w procesach spawalniczych wg normy PN-EN ISO 3834:2007.

Norma PN-EN ISO 3834-1:2007 - wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - określa wymagania ogólne i specyficzne, które mają zastosowanie w procesie spawania. Podane wymagania odnoszą się tylko do tych aspektów jakości wyrobów, na które wpływają procesy spawania. W normie PN-EN ISO 3834:2007 opisano metodę wykazania przez wytwórcę zdolności do wykonania wyrobu o określonej jakości. Poszczególne części normy obejmują zagadnienia spawania stali nierdzewnej i czarnej oraz metali nieżelaznych (np. aluminium).

Zapraszamy do kontaktu z nami z użyciem formularza kontaktowego, albo telefonicznie >>