Zarządzanie jakością w systemach przeciwpożarowych według wymagań specyfikacji VDS 2344

VdS 2344 to zarządzanie jakością w systemach przeciwpożarowych według wymagań specyfikacji VdS 2344.

VdS jest niezależną instytucją, która działa w obszarze bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.  VdS rozwija zaawansowane koncepcje bezpieczeństwa dla znaczących przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych wiodących producentów i firm systemowych, jak i specjalistycznych firm oraz niezależnych specjalistów.

Inspekcja usługi, certyfikaty, state-of-the-art laboratoria oraz szeroka gama usług szkoleń i liczne publikacje pozwalają VdS wyznaczać nowe standardy na rynku międzynarodowym w dziedzinie aktywnej ochrony przeciwpożarowej.