BRC, IFS

BRC, IFS – zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i opakowań wg specyfikacji BRC - Globalna norma bezpieczeństwa żywności, wydanie 7 z roku 2015 i BRC Packaging - standard dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych, wydanie 5 z roku 2015 oraz IFS (International Food Standard) - międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, wydanie 6 z roku 2012.

BRC

BRC to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, wymagany przez większość hipermarketów pochodzenia brytyjskiego, ponieważ został opracowany w Wielkiej Brytanii, zgodnie z wymaganiami tamtejszych sieci handlowych.  BRC określa szereg wymagań, które powinna spełnić dana firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów. Do tych wymagań należy:  

 • posiadanie systemu HACCP,  
 • posiadanie prawidłowej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych,
 • wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), 
 • posiadanie opisu pakowania produktu, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami, 
 • opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej,  
 • szkolenie personelu z opracowanych procedur.

W 2015 roku organizacja BRC opublikowała nowe wydanie standardu dla branży opakowaniowej „Global Standard for Packaging and Packaging Materials” - Globalna Norma dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych, wydanie 5. Wszystkie audity od 1 stycznia 2016 roku są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami nowego, piątego wydania. 

Zamiarem organizacji BRC przy zmianie standardu było przejście z „dobrych praktyk” (wydanie 4) na „najlepsze praktyki” (wydanie 5.). Powoduje to podniesienie wymagań dla certyfikowanych firm. Wprowadzono wiele zmian zarówno w części zawierającej wymagania (część II) jak i w części dotyczącej samego protokołu auditu (część III). Podsumowując: wprowadzone zmiany warto zauważyć, że wiele z wymagań standardu dla branży opakowaniowej jest teraz bardzo zbliżonych do standardu BRC Food Safety, wydanie 7 - Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności. Dodatkowo podkreślona została również jakość produktu. Protokół auditowy został poszerzony, tak jak to jest w Globalnej Normie Bezpieczeństwa Żywności: zmieniono system klasyfikacji oraz wprowadzono możliwość wyboru auditów niezapowiedzianych i dodatkowe, dobrowolne moduły wymagań.

Wśród zmian wprowadzonych w wydaniu 5 są zarówno małe poprawki tekstowe jak i duże zmiany stanowiące nowe wymagania. Organizacja BRC wydała również dokument, w którym wyszczególnione zostały wszystkie zmiany, nosi on tytuł: "Global Standard Packaging and Packaging Materials Issue 5 - Guide to Key Changes ".

Wymagania podzielone zostały na te obowiązujące firmy z kategorii wysokiego ryzyka higienicznego oraz kategorii podstawowego ryzyka higienicznego. Kryteria oceny przynależności firmy do konkretnej kategorii zostały nieco zmienione („naturalna bariera” nie jest już kryterium), do wyboru kategorii stosuje się drzewo decyzyjne (część I, rysunek 1), a w załączniku nr 3 wskazano szereg przykładów. Niektóre produkty, które wcześniej były w kategorii niskiego ryzyka higienicznego, są teraz w kategorii wysokiego ryzyka higienicznego np. opakowania na jajka. 

IFS

IFS czyli International Food Standard (IFS) - międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany w 2002 roku przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego. Jest standardem powszechnie uznawanym w całej Europie Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje standard BRC).

Na standard IFS składają się wymagania zawarte w następujących regulacjach:

 • BRC, SQF, ISO 9001,
 • wymagania Codex Alimentarius,
 • obowiązujące Prawo Krajowe,
 • wymagania HACCP, GMP, GHP,
 • Europejski System Jakości

Posiadanie IFS jest przede wszystkim wymagane od wszystkich dostawców sieci handlowych pochodzących z Niemiec (np. Lidl, Real) i Francji (np. Auchan, Carrefour).

 W 2012 roku została wydana zaktualizowana wersja IFS Food version 6, która  obowiązuje od 1 lipca 2012 roku.

Zapraszamy do kontaktu z nami z użyciem formularza kontaktowego, albo telefonicznie >>