Zarządzanie łańcuchem żywieniowym bez genetycznych modyfikacji wg standardu VLOG

VLOG

VLOG - zarządzanie łańcuchem żywieniowym, potwierdzające brak genetycznych modyfikacji wg niemieckiego standardu  VLOG (inaczej: żywność bez GMO).

Standard VLOG („Ohne GenTechnik”) został stworzony przez niemieckie stowarzyszenie Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. w celu potwierdzania, że dany produkt spożywczy nie zawiera żadnych składników modyfikowanych genetycznie (GMO), ani dodatków (witamin, aromatów, enzymów itp.) wytwarzanych z pomocą GMO.

W 2016 roku opublikowano nową wersję (16.01) standardu, biorąc pod uwagę praktyczne doświadczenia z poprzedniego okresu.

Poza standardowymi kwestionariuszami operacyjnymi VLOG dostarcza listy kontrolne, protokoły pobierania próbek i certyfikat „non GMO”.

Aby otrzymać licencję na używanie pieczęci VLOG "Ohne GenTechnik" (produkt wytworzony bez stosowania GMO), należy przedstawić organizacji VLOG dowody zastosowanej metodyki badania (próbkowania) oraz szacunek wielkości ryzyka przenoszenia składników genetycznie zmodyfikowanych.

 Zapraszamy do kontaktu z nami z użyciem formularza kontaktowego, albo telefonicznie >>