MAMY POWÓD DO ŚWIĘTOWANIA
Dzisiaj 1. kwietnia 2020 (to nie Prima Aprilis) obchodzimy 20 rocznicę przeprowadzki do własnego biura. Wszystkim naszym Klientom i kontrahentom, którzy gościli w ostatnich 20 latach w naszym biurze życzymy sukcesów i tego, co aktualnie najcenniejsze DUŻO ZDROWIA! Szkoda, że nie można się odwiedzać i gromadzić. Mamy jubileuszową szarlotkę. Jest pyszna, jak ostatnich 20 lat.
SZYBKA ŚCIEŻKA REJESTRACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 17 marca 2020 r. komunikat dotyczący sposobu wprowadzania do obrotu i do używania wyrobów zgodnych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 5.5.2017, s. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/745”. Zgodnie z rozporządzeniem 2017/745 producent przed wprowadzeniem powinien sporządzić deklaracje zgodności z wymaganiami przedmiotowego rozporządzenia . Do czasu opublikowania ustawy służącej wykonaniu rozporządzenia 2017/745 producenci, upoważnieni przedstawiciele, importerzy, dystrybutorzy wyrobów zgodnych z rozporządzeniem 2017/745 nie mają obowiązku dokonywania zgłoszeń i powiadomień na podstawie rozdziału 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. tj. 2020 r., poz. 186). Nie zapominajcie, że tzw. szybka ścieżka nie zwalnia wytwórcy z obowiązków rejestracyjnych i przyszłej odpowiedzialności. Każdemu kto rozpoczyna produkcję maseczek higienicznych, fartuchów ochronnych lub preparatów dezynfekcyjnych możemy w tej kwestii udzielić błyskawicznego wsparcia.
NOWA DYREKTYWA MEDYCZNA ZA 100 DNI
Już za trochę ponad 100 dni wchodzi w życie nowa dyrektywa medyczna. UE pragnie wziąć pod lepszą ochronę użytkowników licznych wyrobów medycznych. Niestety odbędzie się to kosztem wytwórców, na których nałożone zostaną dodatkowe obowiązki. Pozostało jeszcze kilkanaście tygodni, aby zarejestrować wyroby medyczne w URWMiPB pod rządami "starej" dyrektywy. Zapraszamy niezdecydowanych. Jest jeszcze czas na wdrożenie i certyfikację PN-N ISO 13485:2016 i rejestracje wyroby na 5 lat. Działamy w całej Polsce i świadczymy usługi dla producentów wyrobów w klasie I, II i III.
ISO 13485:2016
Już wkrótce kończy się okres przejściowy na poprzednią wersję ISO 13485. Aktualnie nowelizujemy systemy do nowych wymagań ISO 13485:2016. Dzięki temu wyroby medyczne stają się bardziej bezpieczne. Zakończyliśmy prace dla producenta oprogramowania dla diagnostyki serca i producenta inkubatorów dla noworodków.
Rejestracja wyrobów medycznych w zakresie ortopedii
Właśnie zakończyliśmy prace uwieńczone wdrożeniem systemu ISO 13485:2016 i opracowaniem dokumentacji technicznej wyrobów medycznych. Nasz klient uzyskał certyfikat ISO 13485 oraz pozytywna ocenę zgodności dokumentacji wyrobów medycznych z wymaganiami zasadniczymi. W efekcie doprowadziliśmy do zgłoszenia w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych innowacyjnego sprzętu ortopedycznego.
RODO i wymagania tzw. cyberustawy oraz ISO 27001
Cały czas wdrażamy różnorodne systemy pozwalające na ochronę wszelkich posiadanych danych i zabezpieczające przed atakami hakerskimi, sabotażem, zwyczajna głupotą a także nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Króluje RODO i ISO 27001 a od niedawna także wytyczne tzw. cyberustawy.
Bezpieczny outsorcing pracowników wysokiej jakości
W firmie organizującej outsourcing zasobów ludzkich z zakresu logistyki i transportu wewnętrznego, sprzątania, produkcji i przetwarzania żywności, obróbki mechanicznej i spawania, produkcji odzieży, sortowania używanej odzieży i odpadów wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania obejmujący: • system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015, • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001:2004, • system zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001:2017-6P, powiązany z systemem ochrony danych osobowych według wymagań RODO.