Norma ISO 13485

W marcu kontynuujemy wdrożenia norm ISO. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się norma ISO 13485:2016  dla wyrobów medycznych. 

A przy okazji panowie z ISO SYSTEM Sp. z o.o. składają najlepsze życznia wszystkim Paniom z okazji 8 marca.

Wesołych Świąt!


Pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia

Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2023!

Foto ISO

 

Specjalizacja w normie ISO 13485

W IV kwartale 20022 roku koncentrujemy się na kolejnych wdrożeniach normy ISO 13485 dla wyrobów medycznych (oprogramowanie).

Foto leki

Jesienne wdrożenia

Po wakacjach kontynuujemy projekty wdrożeniowe w Poznaniiu i w całym kraju. Nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie wdrożeń norm ISO, ze szczególnym uwzględnieniem: ISO 9001, ISO 14000 oraz ISO 13485.

Jesie 3

Wdrożenie ISO 13485 w promocyjnej cenie

Norma ISO 13485 została wydana już w roku 2005, ale ostatnia nowelizacja pochodzi z roku 2016. Po siedemnastu latach funkcjonowania nadal cieszy się zainteresowaniem polskich podmiotów, zajmujących się produkcją lub wprowadzaniem na rynek wyrobów medycznych. Wdrożenie normy ISO 13485 umożliwia organizacji dostosowanie swojego systemu zarządzania jakością do przepisów dotyczących wyrobów medycznych. Wymagania te dotyczą wszystkich organizacji dostarczających wyroby medyczne, bez względu na rodzaj i wielkość podmiotu. Metodyka wdrażania normy ISO 13485:2016 jest pochodną normy ISO 9001, ze szczególnym uwzględnieniem zadowolenia klienta i ciągłego doskonalenia. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że posiadanie certyfikatu ISO 9001 nie zapewnia zgodności z normą ISO 13485, chociaż znacznie przyspiesza jej wdrożenie.

W związku z tym organizacje, które wdrożyły już normy z serii ISO 9000, mogą liczyć na naszą specjalną ofertę cenową w sytuacji potrzeby "rozszerzenia" certyfikacji o normę ISO 13485. Szczegółowe informacje: 
 Zapraszamy do kontaktu z nami z użyciem formularza, albo telefonicznie >>

Strona tytuowa 13485 III 

Wdrożenia norm ISO w językach obcych

Uprzejmie informujemy, że realizowane przez nas wdrożenia systemów zarządzania jakością mogą być realizowane w językach obcych: angielskim, niemieckim oraz francuskim. Oferta obejmuje przygotowanie dokumentacji, udział w przeglądach zarządzania, auditach wewnętrznych oraz auditach certyfikujących.

We kindly inform that our ISO implementations can be realized in English, German and French. This offer contains documentation, management review, internal audits and final certification.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Implementierung der von uns implementierten Qualitätsmanagementsysteme in den Fremdsprachen Englisch, Deutsch und Französisch durchgeführt werden kann. Das Angebot umfasst die Erstellung von Dokumentationen, die Teilnahme an Managementbewertungen, internen Audits und Zertifizierungsaudits.

On’a l’honneur de vous informer, que l’implementations de systèmes de gestion on réalise en anglais, allemand et français. Notre offre obtiens documentation, revue de système de gestion, audits internes, et certification.