Działamy w Nowym Roku już ponad 30 lat na rynku
Weszliśmy w Nowy Rok 2021 krótko po kolejnej rocznicy powstania naszej firmy. Pod koniec roku 2020 świętowaliśmy jubileusz 30-lecia. Tak, więc rok 2021 to 31 rok naszej działalności. Życzymy sobie i wszystkim Naszym Drogim Klientom kolejnych rocznic w lepszych czasach bez pandemii. Chętnie wrócimy do bezpośrednich kontaktów w miejsce telekonferencji. Przez nowe systemy łączności tracimy nasz atut, którym jest najlepsza kawa w Poznaniu. Mamy nadzieję, że wspólnie wypijemy niejedno espresso lub cappuccino przy rejestracji kolejnych wyrobów medycznych i certyfikacji systemów ISO 13485.
WAŻNY KOMUNIKAT !
Drodzy Klienci. Uprzejmie informujemy, ze jesteśmy firma doradczą wspomagająca podmioty gospodarcze w zakresie rejestracji wyrobów medycznych. W tej dziedzinie wdrażamy, zarówno systemy jakości wg ISO 13485:2016, jak też opracowujemy dokumentacje rejestracyjną, w tym wskazujemy koniczne badania i akredytowane laboratoria. Sami nie prowadzimy jednak żadnych testów dla wyrobów medycznych. Nie jesteśmy akredytowanym laboratorium wpisanym na listę PCA. Nie wykonujemy np. badań maseczek higienicznych na zgodność z wymaganiami nory ISO 14683+AC 2019-09. Kto tak myśli lub informuje innych kontrahentów – ten jest w dużym błędzie.
Wdrażamy ISO 13485:2016 i wymagania MDD. Komisja Europejska potwierdziła przesuniecie MDR. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_589
Komisja Europejska potwierdziła przesunięcie wejścia w życie rozporządzenia 2017/745 o rok. Tak więc ciągle obowiązują aktualne przepisy. Przypominamy, że do rejestracji wyrobu medycznego jego Wytwórca musi wdrożyć i utrzymywać system zarządzania jakością wg ISO 13485:2016. Takie systemy właśnie wdrażamy dla Wytwórców wyrobów medycznych wszystkich klas. W załączeniu link do informacji KE. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_589
MAMY POWÓD DO ŚWIĘTOWANIA
Dzisiaj 1. kwietnia 2020 (to nie Prima Aprilis) obchodzimy 20 rocznicę przeprowadzki do własnego biura. Wszystkim naszym Klientom i kontrahentom, którzy gościli w ostatnich 20 latach w naszym biurze życzymy sukcesów i tego, co aktualnie najcenniejsze DUŻO ZDROWIA! Szkoda, że nie można się odwiedzać i gromadzić. Mamy jubileuszową szarlotkę. Jest pyszna, jak ostatnich 20 lat.
SZYBKA ŚCIEŻKA REJESTRACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 17 marca 2020 r. komunikat dotyczący sposobu wprowadzania do obrotu i do używania wyrobów zgodnych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 5.5.2017, s. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/745”. Zgodnie z rozporządzeniem 2017/745 producent przed wprowadzeniem powinien sporządzić deklaracje zgodności z wymaganiami przedmiotowego rozporządzenia . Do czasu opublikowania ustawy służącej wykonaniu rozporządzenia 2017/745 producenci, upoważnieni przedstawiciele, importerzy, dystrybutorzy wyrobów zgodnych z rozporządzeniem 2017/745 nie mają obowiązku dokonywania zgłoszeń i powiadomień na podstawie rozdziału 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. tj. 2020 r., poz. 186). Nie zapominajcie, że tzw. szybka ścieżka nie zwalnia wytwórcy z obowiązków rejestracyjnych i przyszłej odpowiedzialności. Każdemu kto rozpoczyna produkcję maseczek higienicznych, fartuchów ochronnych lub preparatów dezynfekcyjnych możemy w tej kwestii udzielić błyskawicznego wsparcia.
NOWA DYREKTYWA MEDYCZNA ZA 100 DNI
Już za trochę ponad 100 dni wchodzi w życie nowa dyrektywa medyczna. UE pragnie wziąć pod lepszą ochronę użytkowników licznych wyrobów medycznych. Niestety odbędzie się to kosztem wytwórców, na których nałożone zostaną dodatkowe obowiązki. Pozostało jeszcze kilkanaście tygodni, aby zarejestrować wyroby medyczne w URWMiPB pod rządami "starej" dyrektywy. Zapraszamy niezdecydowanych. Jest jeszcze czas na wdrożenie i certyfikację PN-N ISO 13485:2016 i rejestracje wyroby na 5 lat. Działamy w całej Polsce i świadczymy usługi dla producentów wyrobów w klasie I, II i III.
ISO 13485:2016
Już wkrótce kończy się okres przejściowy na poprzednią wersję ISO 13485. Aktualnie nowelizujemy systemy do nowych wymagań ISO 13485:2016. Dzięki temu wyroby medyczne stają się bardziej bezpieczne. Zakończyliśmy prace dla producenta oprogramowania dla diagnostyki serca i producenta inkubatorów dla noworodków.