HACCP, FSSC 22000 i ISO 22000

HACCP, FSSC 22000, ISO 22000 – czyli zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i opakowań wg metodyki HACCP oraz schematu FSSC 22000:2010 i normy PN-EN ISO 22000:2006

(HACCP) W 2003 roku Sejm uchwalono w Polsce nowelizację ustawy z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, według której obligatoryjny termin zakończenia wdrażania systemu HACCP został przesunięty na dzień 1 maja 2004 r. ) dzień wejścia Polski do Unii Europejskiej).

System HACCP opiera się na 7 punktach: 

 • Punkt 1 - Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych. 
 • Punkt 2 - Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP). 
 • Punkt 3 - Identyfikacja limitów krytycznych. 
 • Punkt 4 - Ustalenie systemu monitorowania CCP. 
 • Punkt 5 - Określenie działań korygujących. 
 • Punkt 6 - Ustalenie procedur weryfikacji systemu. 
 • Punkt 7 - Ustalenie procedur i zapisów. 

FSSC 22000  jest schematem certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności bazującym na międzynarodowej normie ISO 22000, specyfikacji technicznej ISO/TS 22002-1 oraz ISO/TS 22003. Jest on dedykowany dla firm wytwarzających żywność w oparciu o wytyczne organizacji zrzeszającej największych producentów żywności - Global Food Safety Initiative’s (GFSI). 

FSSC 22000 opiera się na ISO 22000, ISO/TS 22002-1 i ISO/TS 22003. Certyfikacja w oparciu o schemat FSSC jest certyfikacją akredytowaną według zasad określonych w normie dotyczącej zarządzaniu procesem certyfikacji ISO 17021.

Wyróżnikiem tego procesu certyfikacji jest wykorzystanie specyfikacji technicznej ISO/TS 22002-1:2009, która określa wymagania dla programów wstępnych wspierających system zarządzania w zakresie nadzoru nad zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Do początku 2012, FSSC 22000 była oparta na specyfikacji PAS 220,  którą zastąpiła norma ISO/TS 22002-1. Wymagania pozostały niezmienione.

FSSC 22000 dostarcza zestawu 18 programów wstępnych do wykorzystania przez producentów żywności i wytwórców opakowań do żywności:

 • bezpieczeństwo żywności, w tym walka z bioterroryzmem i bioinwigilacją,
 • czyszczenie i dezynfekcja;
 • działania zapobiegające ryzykiem skażeń krzyżowych;
 • higiena personelu i pomieszczenia socjalne;
 • informacja dotycząca wyrobów i świadomości konsumentów;
 • konstrukcja i układ budynków;
 • media – powietrze, woda, energia;
 • ochrona przed szkodnikami;
 • procedura wycofania wyrobów;
 • przechowywanie;
 • przerób;
 • układ pomieszczeń i stanowisk pracy;
 • usuwanie śmieci;
 • wyposażenie, czyszczenie i utrzymanie;
 • zarządzanie zakupionymi materiałami.

Norma PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego została ustanowiona, jako rezultat wejścia Polski do struktury Unii Europejskiej.

Norma PN-EN ISO 22000:2006 skierowana jest do wszystkich organizacji, które w ramach swoich działalności zajmują się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem i obrotem żywności.

Norma PN-EN ISO 22000:2006 jest „starszym bratem” młodszego schematu FSSC 22000:2009. Oba dokumenty są bardzo podobne, a różnice występują na etapie certyfikacji.

GMP, czyli Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) – oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji i obrocie żywności oraz materiałów służących do jej pakowania.

 

Standardy GMP zapewniają wysoką jakość, czystość użytych surowców i komponentów wchodzących do gotowego produktu. Zapewniają również pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców. Standardy GMP opracowano pierwotnie dla przemysłu farmaceutycznego. Obecnie stosowane są przez wiele branż.