Nasze zasady

Do Państwa dyspozycji pozostaje kadra stałych pracowników merytorycznych i technicznych oraz współpracujących ekspertów, gotowych do współdziałania przy najbardziej złożonych projektach. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć się realizacji każdego tematu w krótkim czasie i dowolnym języku, gwarantując wysoki poziom opracowań w myśl naszej dewizy: "Europejska Jakość".

Gwarantujemy wszystkim naszym Klientom zachowanie najwyższych standardów poufności i zabezpieczenia własności intelektualnej.

Wszyscy nasi pracownicy posiadają wyższe wykształcenie. Zatrudniamy absolwentów licznych poznańskich uczelni, między innymi Uniwersytetu Ekonomicznego, Medycznego i Przyrodniczego oraz Politechniki Poznańskiej. Oprócz studiów magisterskich pracownicy merytoryczni przeszli gruntowne przeszkolenie zawodowe: posiadają kwalifikacje auditorów systemów jakości, środowiskowych i bezpieczeństwa pracy.

Każdy zatrudniony posługuje się biegle przynajmniej jednym językiem obcym, posiada prawo jazdy oraz ma doskonale opanowany warsztat pracy, który wspomagamy różnorodnym oprogramowaniem specjalistycznym. Wdrożenia i audyty mogą odbywać się w językach obcych: angielskim, niemieckim i francuskim.