Nasze zasady

ISO SYSTEM to kadra kilkunastu stałych pracowników merytorycznych i technicznych oraz wielu współpracujących ekspertów gotowych do współdziałania przy najbardziej złożonych projektach. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć się realizacji każdego tematu w krótkim czasie i dowolnym języku - gwarantując wysoki poziom opracowań w myśl naszej dewizy: "Europejska Jakość".

Gwarantujemy wszystkim swoim klientom zachowanie najwyższych standardów poufności i zabezpieczenia własności intelektualnej.

Wszyscy nasi pracownicy posiadają wyższe wykształcenie. Zatrudniamy absolwentów licznych poznańskich uczelni. Między innymi Uniwersytety Ekonomiczny, Medyczny i Przyrodniczy oraz Politechnika Poznańska. Oprócz studiów magisterskich pracownicy merytoryczni przeszli gruntowne przeszkolenie zawodowe. W większości posiadają kwalifikacje auditorów systemów jakości, środowiskowych i bezpieczeństwa pracy.

Każdy zatrudniony posługuje się biegle przynajmniej jednym językiem obcym, posiada prawo jazdy oraz ma doskonale opanowany warsztat pracy, który wspomagamy różnorodnym oprogramowanym informatycznym.