Zarządzanie środowiskowe wg normy ISO 14001 oraz EMAS

Wdrażanie ISO 14001 i EMAS – czyli Zarządzanie środowiskowe wg normy PN-EN ISO 14001:2015 oraz europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMASWdrażanie normy ISO 14001 wymaga odpowiedniego zapoznania się ze specyfiką działalności danego podmiotu oraz organizacji zadań w taki sposób, aby sprawnie przejść przez etap wprowadzania zmian. Liczy się również oczywiście efekt końcowy, czyli gotowe rozwiązania, które zgodne będą z regułami zapisanymi w normie oraz będą całkowicie spójne z profilem działania firmy. Posiadanie certyfikatu EMAS oraz ISO 14001 to doskonały sposób na wyróżnienie swojej firmy oraz osiągnięcie właściwego kursu w stronę idei zrównoważonego rozwoju. Wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego to nasza specjalność, a więc zapraszamy do skorzystania z naszych usług zainteresowane firmy i organizacje.

Czym jest i jakie wprowadza normy ISO 14001?

Obecne PN-EN ISO 14001:2015 to jedna z norm ISO (czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej), która stosowana jest w zarządzaniu środowiskowym. Głównym jej celem jest naturalnie dążenie do wspierania postaw proekologicznych oraz działań przedsiębiorstw czy instytucji, które prowadzą do większej dbałości o środowisko naturalne.

Podstawą oraz swego rodzaju osią normy ISO 14001 jest tzw. cykl Deminga. Jest to schemat ukazujący drogę do stałego doskonalenia rozwiązań i wprowadzania kolejnych usprawnień. Opiera się na czterech głównych etapach: Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Popraw. Jest to nawiązanie do podejścia procesowego – wspomniana norma zakłada bowiem, że ochrona środowiska to czynność ciągła, a zatem organizacja nie może poprzestać na wprowadzeniu kilku konkretnych zmian. Konieczne jest stałe szukanie nowych rozwiązań i monitorowanie sytuacji w celu oceny obowiązujących standardów. Etap wdrożenia normy powinien opierać się również o stworzenie niezbędnych procedur oraz wykreowanie wizji, która będzie następnie wcielana w życie.

Powyższe informacje są jednak bardzo ogólne. Norma ISO 14001 wskazuje dość precyzyjnie, co powinno wchodzić w zakres zainteresowania przedsiębiorstwa lub instytucji. Ważne jest zrozumienie, jakie zewnętrzne i wewnętrzne aspekty firmy muszą ulec rewizji w związku z nowymi zasadami środowiskowymi, jakie strony są zainteresowane zmianami oraz jaki konkretnie ma być zakres oddziaływania reguł zarządzania środowiskowego. Warto zatrzymać się jeszcze na chwilę nad tym pojęciem.

Czym jest zarządzanie środowiskowe?

Wdrażanie ISO 14001 związane jest z właściwym zarządzaniem środowiskowym. Co w ogóle kryje się pod tym pojęciem? Ogólnie rzecz ujmując zarządzanie środowiskowe ma na celu chronić zasoby naturalne (różnego rodzaju i w różnej postaci) przed ich wyczerpaniem oraz zapewnienie kolejnym pokoleniom jak najlepszych warunków środowiskowych. Jest to jednak tylko pierwsza strona medalu. Drugą kwestią jest strona czysto praktyczna i finansowa – dobre zarządzanie środowiskowe jest dla firm doskonałą okazją do pochwalenia się swoimi wysiłkami w kierunku poprawy jakości życia ludzi oraz ogólnej poprawy wizerunku. Z tego powodu wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego okazuje się niezwykle istotną kwestią zarówno z punktu widzenia wyników przedsiębiorstwa, jak i stanu środowiska naturalnego.

EMAS – co to jest?

EMAS, czyli System Ekozarządzania i Audytu to system certyfikacji środowiskowej obowiązujący w Unii Europejskiej. Co ważne, przystąpienie do niego jest całkowicie dobrowolne i nie ma obowiązku zapewniania sobie stosownych certyfikatów. EMAS służy do wyróżnienia przedsiębiorstw lub organizacji, które w swoich działaniach proekologicznych wychodzą poza niezbędne minimum, a więc wykazują szczególną dbałość o środowisko. Główne zasady znajdują się w rozporządzeniu (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego I Rady Europy z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS). W Polsce omawiany system pojawił się oczywiście wraz z akcesem naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku.

EMAS jest rozwinięciem klasycznego systemu zarządzania środowiskowego. Podstawowa różnica polega na rejestrowaniu i analizowaniu oddziaływania na środowisko oraz na upublicznieniu raportu z tych W ten sposób organizacja działa publicznie, ujawniając wszystkie szczegóły wpływu na środowisko naturalne.

EMAS oraz ISO 14001 – wdrażanie niezbędnych reguł z pomocą ISO SYSTEM

W ISO SYSTEM zajmujemy się kompleksowym wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz systemu certyfikacji EMAS. Przygotowujemy wszystkie niezbędne procedury i zwracamy uwagę na niezbędne kwestie, które muszą zostać poruszone podczas dokonywanych zmian. Sytuacja każdego podmiotu jest inna, a zatem wdrożenie norm i ubieganie się o certyfikat zawsze przebiega nieco inaczej. Posiadając duże doświadczenie w podejmowanych działaniach, wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego przebiega sprawnie i w pełni profesjonalnie.

Zapraszamy do kontaktu z nami lub do wizyty w biurze ISO SYSTEM w Poznaniu. Możesz także skontaktować się mailowo lub wysłać wiadomość poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej.