Zarządzanie środowiskowe wg normy ISO 14001 oraz EMAS

ISO 14001 i EMAS - zarządzanie środowiskowe wg normy PN-EN ISO 14001:2015 oraz europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

Wdrażanie normy ISO 14001 wymaga odpowiedniego zapoznania się ze specyfiką działalności danego podmiotu oraz organizacji zadań w taki sposób, aby sprawnie przejść przez etap wprowadzania zmian. Liczy się również efekt końcowy, czyli gotowe rozwiązania, które zgodne będą z regułami zapisanymi w normie oraz będą całkowicie spójne z profilem działania firmy. Posiadanie certyfikatu EMAS oraz ISO 14001 to doskonały sposób na wyróżnienie organizacji na rynku oraz wyznaczenie właściwego kursu w stronę idei zrównoważonego rozwoju. Wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego to nasza specjalność, a więc zapraszamy do skorzystania z naszych usług zainteresowane firmy i organizacje.

Obecne PN-EN ISO 14001:2015 to jedna z norm ISO (czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej), która stosowana jest w zarządzaniu środowiskowym. Głównym jej celem jest naturalnie dążenie do wspierania postaw proekologicznych oraz działań przedsiębiorstw czy instytucji, które prowadzą do większej dbałości o środowisko naturalne.

Podstawą oraz swego rodzaju osią normy ISO 14001 jest tzw. cykl Deminga. Jest to schemat ukazujący drogę do stałego doskonalenia rozwiązań i wprowadzania kolejnych usprawnień. Opiera się na czterech głównych etapach: Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Popraw. Jest to nawiązanie do podejścia procesowego,  wspomniana norma zakłada bowiem, że ochrona środowiska to czynność ciągła, a zatem organizacja nie może poprzestać na wprowadzeniu kilku konkretnych zmian. Konieczne jest stałe szukanie nowych rozwiązań i monitorowanie sytuacji w celu oceny obowiązujących standardów. Etap wdrożenia normy powinien opierać się również o stworzenie niezbędnych procedur oraz wykreowanie wizji, która będzie następnie wcielana w życie.

Norma ISO 14001 wskazuje dość precyzyjnie, co powinno wchodzić w zakres zainteresowania przedsiębiorstwa lub instytucji. Ważne jest zrozumienie, jakie zewnętrzne i wewnętrzne aspekty firmy muszą ulec rewizji w związku z nowymi zasadami środowiskowymi, jakie strony są zainteresowane zmianami oraz jaki konkretnie ma być zakres oddziaływania reguł zarządzania środowiskowego.

Wdrażanie ISO 14001 związane jest z właściwym zarządzaniem środowiskowym. Ogólnie rzecz ujmując zarządzanie środowiskowe ma na celu chronić zasoby naturalne (różnego rodzaju i w różnej postaci) przed ich wyczerpaniem oraz zapewnić kolejnym pokoleniom jak najlepsze warunki środowiskowe. Jest to jednak tylko pierwsza strona medalu. Drugą kwestią jest strona czysto praktyczna i finansowa: dobre zarządzanie środowiskowe jest dla firm doskonałą okazją do pochwalenia się swoimi wysiłkami w kierunku poprawy jakości życia ludzi oraz ogólnej poprawy wizerunku. Z tego powodu wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego okazuje się niezwykle istotną kwestią zarówno z punktu widzenia wyników przedsiębiorstwa, jak i stanu środowiska naturalnego.

EMAS, czyli System Ekozarządzania i Audytu to system certyfikacji środowiskowej obowiązujący w Unii Europejskiej. Co ważne, przystąpienie do niego jest całkowicie dobrowolne i nie ma obowiązku zapewniania sobie stosownych certyfikatów. EMAS służy do wyróżnienia przedsiębiorstw lub organizacji, które w swoich działaniach proekologicznych wychodzą poza niezbędne minimum, a więc wykazują szczególną dbałość o środowisko. Główne zasady znajdują się w rozporządzeniu (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS). W Polsce omawiany system pojawił się wraz z akcesem naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku.

EMAS jest rozwinięciem klasycznego systemu zarządzania środowiskowego. Podstawowa różnica polega na rejestrowaniu i analizowaniu oddziaływania na środowisko oraz na upublicznieniu raportu z tych działań. W ten sposób organizacja działa publicznie, ujawniając wszystkie szczegóły jej wpływu na środowisko naturalne.

W ISO SYSTEM zajmujemy się kompleksowym wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz systemu certyfikacji EMAS. Przygotowujemy wszystkie niezbędne procedury i zwracamy uwagę na niezbędne kwestie, które muszą zostać poruszone podczas dokonywanych zmian. Sytuacja każdego podmiotu jest inna, a zatem wdrożenie norm i ubieganie się o certyfikat zawsze przebiega nieco inaczej. Posiadając duże doświadczenie w podejmowanych działaniach, wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego przebiega sprawnie i w pełni profesjonalnie.

Zapraszamy do kontaktu z nami z użyciem formularza kontaktowego, albo telefonicznie >>