Zarządzanie jakością dotyczące pasz wg standardu GMP+ w różnych wersjach B

 GMP+B - zarządzanie jakością dotyczące pasz wg holenderskiego standardu GMP+  we wszystkich wersjach B (1, 2, 3, 4).

System GMP+ Feed Certification Scheme został zapoczątkowany i rozwinięty w 1992 roku przez holenderski przemysł paszowy w reakcji na różne, mniej lub bardziej poważne, przypadki skażenia materiałów paszowych. Pomimo, że stworzony jako system krajowy, rozwinął się szybko w międzynarodowy system, którym zarządza firma GMP+ International we współpracy z wieloma zainteresowanymi stronami z wielu krajów.

GMP+ obejmuje:

  • GMP+B1 - Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz,
  • GMP+B2 - Produkcja materiałów paszowych, dodatków paszowych, 
  • GMP+B3 - Sprzedaż, gromadzenie i magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz,
  • GMP+B4 - Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz.

Najpopularniejszym elementem składowym jest GMP+B2, stosowany przy produkcji składników pasz. „GMP+B2 Produkcja Materiałów Paszowych, Dodatków Paszowych” - przeznaczony jest dla firm produkujących i wprowadzających do obrotu składniki pasz tj. materiały paszowe określone w rozporządzeniu (WE) w sprawie katalogu materiałów paszowych oraz dodatków do pasz. System ten nie obejmuje producentów mieszanek paszowych.

Składnik pasz obejmuje każdy produkt, który samoistnie lub jako składnik mieszanki, stanowi środki żywienia zwierząt bez względu na to, czy posiada wartość odżywczą w diecie zwierząt, czy też nie. Składniki pasz mogą być produktami pochodzenie roślinnego, zwierzęcego lub organizmami morskimi i mogą zawierać materiał organiczny lub nieorganiczny.

Zapraszamy do kontaktu z nami z użyciem formularza kontaktowego, albo telefonicznie >>