Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg standardu ISO 28001

System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw w celu identyfikacji i zarządzania ujawnionymi zagrożeniami koncentruje się na identyfikacji ryzyka związanego z fizycznym przemieszczaniem towarów.

ISO 28001:2007 zawiera wymagania i wytyczne dla organizacji w międzynarodowych łańcuchach dostaw, aby:

  • opracować i wdrożyć procesy bezpieczeństwa łańcucha dostaw;
  • ustalić i udokumentować minimalny poziom bezpieczeństwa w łańcuchu (łańcuchach) dostaw lub segmencie łańcucha dostaw;
  • pomagać w spełnieniu odpowiednich kryteriów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) określonych w Ramach Norm Światowej Organizacji Celnej i zgodnych z krajowymi programami bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Ponadto ISO 28001:2007 ustanawia pewne wymagania dotyczące dokumentacji, które umożliwiają weryfikację.

Użytkownicy ISO 28001:2007 będą zobowiązani:

  • zdefiniować część międzynarodowego łańcucha dostaw, w ramach której ustanowili bezpieczeństwo;
  • przeprowadzać oceny bezpieczeństwa w tej części łańcucha dostaw i opracowywać odpowiednie środki zaradcze;
  • opracować i wdrożyć plan bezpieczeństwa łańcucha dostaw;
  • szkolić personel ochrony w ich obowiązkach związanych z bezpieczeństwem.

 Zapraszamy do kontaktu z nami z użyciem formularza kontaktowego, albo telefonicznie >>