Zarządzanie jakością w przemyśle wydobywczym, gazowym i petrochemicznym wg normy ISO 29001

ISO 29001 - zarządzanie jakością w przemyśle wydobywczym, gazowym i petrochemicznym, wg normy ISO/TS 29001:2009.

Przedsiębiorstwa działające w łańcuchu dostaw gazu i ropy naftowej muszą spełniać wymagania systemu zarządzania jakością określone normą ISO/TS 29001:2009.
W branżach, w których wymogi bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie, niezależna weryfikacja jakości produktów i usług poprzez certyfikację ISO/TS 29001 pokazuje klientom i innym zainteresowanym stronom zaangażowanie organizacji w kwestie zarządzania jakością.

Standard ISO/TS 29001 stanowi rozszerzenie i uszczegółowienie znanego na całym świecie standardu systemów zarządzania jakością ISO 9001. Obejmuje on dodatkowe wymagania ze szczególnym naciskiem na:

  • eliminację wad, 
  • redukcję zmian,
  • ilości odpadów wśród dostawców usług. 

Standard ISO/TS 29001 został opracowany jako bezpośredni wynik współpracy między organizacją ISO i międzynarodową organizacją przemysłu petrochemicznego. Certyfikacja zgodności z normą ISO/TS 29001 może przebiegać równolegle z certyfikacją zgodności z normą ISO 9001 w danym przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do kontaktu z nami z użyciem formularza kontaktowego, albo telefonicznie >>