Zarząd

Dr Paweł Tadeusz Napierkowski - Prezes Zarządu ISO SYSTEM spółka z o.o.

Dr Paweł Tadeusz Napierkowski - to Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), absolwent studiów pedagogiczno-dydaktycznych w zakresie metodyki nauczania, absolwent studiów podyplomowych w Akademii Techniczno-Rolniczej w Olsztynie, stypendysta Uniwersytetu Wiedeńskiego w Wiedniu, absolwent TUV Akademia w Kolonii, doktor nauk ekonomicznych.

Przez kilkanaście lat pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prezes Zarządu spółki ISO SYSTEM od początku jej istnienia (od roku 1990). Specjalista w dziedzinie zarządzania, doradca podatkowy, biegły w zakresie szacowania wartości nieruchomości. Kierownik zespołu ekspertów, mającego na swoim koncie około 3000 prac wdrożeniowych. Koordynator wdrożeń takich systemów, jak:

 • Zarządzania jakością wg ISO 9001,
 • Zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz EMAS,
 • Zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg ISO 22000, HACCP, BRC, IFS, GMP,
 • Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001 oraz PN-N 18001,
 • Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001,
 • Zarządzania jakością według wymagań NATO zgodnie ze specyfikacjami AQAP,
 • Zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg VDA, QS, TS 16949,
 • Zarządzania jakością w przemyśle wydobywczym, gazowym i petrochemicznym wg ISO 29001,
 • Zarządzania energią wg ISO 50001,
 • Zarządzania jakością w laboratoriach wg ISO 17025,
 • Zarządzania jakością wyrobów medycznych wg ISO 13485 i dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych

Dr Paweł Napierkowski to także autor i kierownik zespołu, który przygotował liczne:

 • Analizy inwestycyjne, w tym według metodyki UNIDO,
 • Studia wykonalności,
 • Biznes-plany,
 • Analizy ekonomiczne i finansowe,
 • Plany marketingowe,
 • Strategie i koncepcje rozwoju.

Czas wolny spędza na podróżach z nieodłączną mapą (co widać na poniższym zdjęciu), których kolekcjonowanie stanowi jedno z prywatnych hobby.