Zarządzanie jakością w laboratoriach wg normy ISO 17025

ISO 17025 to zarządzanie jakością w laboratoriach wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

Norma PN-EN ISO/IEC 17025 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących określa wymagania dotyczące kompetencji do przeprowadzania badań i/lub wzorcowania, łącznie z pobieraniem próbek. Norma obejmuje badania i wzorcowania, które są wykonywane przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, metod nieznormalizowanych oraz metod, które zostały opracowane w laboratorium. Norma dotyczy wszystkich organizacji przeprowadzających badania i/lub wzorcowania.