Zarządzanie jakością według wymagań NATO zgodnie z wymaganiami AQAP

NATO-wski AQAP - zarządzanie jakością według wymagań NATO zgodnie z wymaganiami AQAP

AQAP (Allied Quality Assurance Publication - w tłumaczeniu dosłownym „Publikacja poświęcona zapewnieniu jakości”). Od początku powstania paktu północnoatlantyckiego, państwa NATO nadzorowały jakość dostarczanych wyrobów. Nadzór ten obejmował również funkcjonujące u dostawców systemy jakości. Wymagania w tym zakresie zawarte były w dokumentach normalizacyjnych poszczególnych państw, np. amerykańskie normy MIL-STD (Military Standard), czy brytyjskie normy BS (British Standard), jak również w publikacjach NATO, typu AQAP, jako zbiór wymagań jakościowych do umieszczenia przez zamawiającego w zawieranych umowach. Od 1987 roku, czyli daty wydania norm serii ISO 9000 państwa NATO zadecydowały o całkowitym adaptowaniu tych norm, jako punktu wyjścia do opracowywania publikacji NATO dotyczących systemów zrządzania jakością u dostawców AQAP 2110:2009, wydanie 3 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji". Aktualnie obowiązują:

 • AQAP 2120:2009, wydanie 3 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji".
 • AQAP 2130:2009, wydanie 3 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach".
 • AQAP 2210:2006, wydanie 1 - "Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania".
 • AQAP 2105:2009, wydanie 2 - "Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia".

W trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością dostawca może także wykorzystać poniższe dokumenty:

 • AQAP 2009: 2006 - "Wytyczne NATO do stosowania AQAP serii 2000",
 • AQAP 2131: 2006 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli końcowej"

oraz

 • AQAP 2105: 2005 - "Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia",
 • AQAP 2210: 2006 - "Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania",
 • AQAP 2000:2009 "Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości podczas cyklu życia wyrobu",
 • ADMP-01 "Wytyczne dotyczące opracowywania wymagań niezawodnościowych",
 • ADMP-02 "Wytyczne dotyczące niezawodności w eksploatacji",
 • ACMP-2000 "Polityka dotycząca zarządzania konfiguracją",
 • ACMP-2009 "Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją",
 • ACMP-2100 "Wymagania dotyczące zarządzania konfiguracją",
 • PN-ISO 10007:2005 „Systemy zarządzania jakością - Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją”.

W celu nadzorowania i monitorowania systemu zapewnienia jakości dostaw dodatkowo państwa NATO obowiązują następujące dokumenty:

 • STANAG 4107, wydanie 7 - który ustala zasady nadzorowania systemu zarządzania jakością dostaw, zwanego procesem Rządowego Zapewnienia Jakości GQA (Government Quality Assurance) oraz wprowadza publikacje AQAP.
 • AQAP-2000 - Polityka NATO dotycząca zintegrowanego, systemowego podejścia do jakości w cyklu życia wyrobu.

Głównym celem NATO w zarządzaniu jakością dostaw jest wdrożenie takiego systemu, aby poszczególne państwa były zdolne do produkowania i dostarczania na potrzeby wojska bezpiecznego, niezawodnego i materiałooszczędnego wyrobu.

Zapraszamy do kontaktu z nami z użyciem formularza kontaktowego, albo telefonicznie >>