KOŃCZYMY WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA DLA MM BROWN

Powoli kończymy wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001: 2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, PN-ISO/IEC 27001:2013, PN-N ISO 22000:2006 dla MM BROWN - producenta wyrobów czekoladowych.