ISO 3834 I ISO 1090

Wdrażamy właśnie w dwóch firmach produkcyjnych „ System Zarządzania jakością podczas wykonywania konstrukcji stalowych i aluminiowych” według: EN 1090 oraz  „System zarządzanis jakością w zakresie spawania materiałów metalowych” według ISO 3834:2008.