AKREDYTACJA W ZAKRESIE CSR

Uprzejmie informujemy naszych Klientów, że posiadamy akredytację w zakresie zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Z chęcią udzielimy wsparcia, zarówno w procesie pozyskania dotacji w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”; program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy; obszar priorytetowy - sektor prywatny; obszar tematyczny - rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP; obszar geograficzny - projekt ogólnopolski, jak też wdrożenia specyficznych elementów (między innymi S.A. 8000 i ISO 26000).