STANDARD GWO - NOWY PRODUKT W OFERCIE ISO SYSTEM SPÓŁKA Z O.O. !

Wdrażamy kolejny system systemu zarządzania jakością, tym razem  w zakresie działalności szkoleniowej według standardu Global Wind Organisation (w skrócie GWO).