Bezpieczny outsorcing pracowników wysokiej jakości

W firmie organizującej outsourcing zasobów ludzkich z zakresu logistyki i transportu wewnętrznego, sprzątania, produkcji i przetwarzania żywności, obróbki mechanicznej i spawania, produkcji odzieży, sortowania używanej odzieży i odpadów wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania obejmujący: • system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015, • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001:2004, • system zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001:2017-6P, powiązany z systemem ochrony danych osobowych według wymagań RODO.