Rejestracja wyrobów medycznych w zakresie ortopedii

Właśnie zakończyliśmy prace uwieńczone wdrożeniem systemu ISO 13485:2016 i opracowaniem dokumentacji technicznej wyrobów medycznych. Nasz klient uzyskał certyfikat ISO 13485 oraz pozytywna ocenę zgodności dokumentacji wyrobów medycznych z wymaganiami zasadniczymi. W efekcie doprowadziliśmy do zgłoszenia w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych innowacyjnego sprzętu ortopedycznego.