Nowe wymagania w branży medycznej

W październiku 2021 zajmujemy się nowymi wymaganiami wg Rozporządzenia 2017/745/MDR