Standard wdrożeń norm ISO w roku 2022

 

Etapy wdrożenia systemu zarządzania jakością wg norm ISO w roku 2022

(standard realizacyjny, dostosowywany do potrzeb klienta  w toku uzgodnień umownych)

  1. Przygotowanie procedur systemowych, niezbędnych z punktu widzenia zapisów normy, np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485.
  2. Opracowanie  procedur procesowych, dostosowanych do potrzeb wynikających z technologii, branży działania, albo sektora usług.
  3. Stworzenie Księgi Jakości, jako zobowiązania Zarządu w sprawie realizacji założonych standardów w zakresie zarządzania jakością, ochroną środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, czy też jakością w branży medycznej.
  4. Przeprowadzenie przeglądów zarządzania w zakresie efektywności struktury organizacyjnej i celów projakościowych.
  5. Wykonywanie Auditów Wewnętrznych w celu sprawdzenia funkcjonalności opracowanych procedur i instrukcji z udziałem audytorów ISO System, albo audytora Klienta.
  6. Udział (na życzenie Klienta) w audycie Certyfikacyjnym, w zależności od stanu zaawansowania personelu w zakresie zarządzania jakością.

    Więcej informacji na temat przebiegu i ram czasowych wdrożenia udzielimy osobiście. Zapraszamy do kontaktu z nami z użyciem formularza kontaktowego, albo telefonicznie >>