Specjalizacja w normie ISO 13485

W IV kwartale 20022 roku koncentrujemy się na kolejnych wdrożeniach normy ISO 13485 dla wyrobów medycznych (oprogramowanie).

Foto leki