Wdrożenia norm ISO w języku angielskim i niemieckim

Normy ISO SZJ  wydawane są w języku angielskim, ale w Polsce wdrażanie ich najczęściej odbywa się w języku polskim. Obecnie  już coraz częściej jest potrzeba wdrożeń norm z serii ISO 

w języku angielski oraz w języku niemieckim. Polecamy dokumentację w tych językach oraz audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania i raporty z audytów certyfikujących.