Aktualne wdrożenia

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się wdrożenia norm ISO 9001, 14001, 45001 oraz 13485:2016.

Możemy zaproponować także wdrożenie zintegrowanych norm ISO, jako zestaw różnych norm wdrażanych łącznie. 

Korzyści z takich wdrożeń to krótszy czas i niższa cena wdrożenia oraz certyfikacji.