Jakość w produkcji i usługach

Będąc klientami produktów i usług coraz częściej narzekamy na złą ich jakość. 

Aby temu zapobiec producenci i wykonawcy usług musieliby wdrożyć normy PN-EN ISO 900

w zakresie zarządzania jakością. Ta powszechna  norma daje wiele satysfakcji

oraz  wymiernych ekonomicznych korzyści dla sprzedawców i klientów ! 

W  szerokiej temaryce  wyrobów medycznych obowiązuje norma PN-EN 13485.