Od pomysłu i projektu do wyrobu medycznego także oprogramowania

Pomysłodawca wyrobu medycznego musi przejść proces: od projektu wyrobu,również oprogramowania, opracowanie  dokumentacji technicznej,

przez zapewnienie właściwych warunków produkcji i wytwarzania, poprzez wdrożenie normy ISO 13485  i jej certyfikację w notyfikowanej jednostce  

certyfikacyjnej, poprzez wykonania badań klinicznych i zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych. Po szczegóły i konkrety zapraszamy do naszego biura !

Działamy szybko, sprawnie i skutecznie.