Wdrożenie normy ISO 13485 dla wyrobu medycznego

Zapraszamy do wdrożeń i szkoleń w zakresie norm ISO 9001, 14001, 45001 oraz  13485  dla każdego wyrobu medycznego, 

także dla oprogramowania służącego medycynie.