Dokumentacja SZJ wg norm ISO w języku angielskim i niemieckim

W nawiązaniu do rocznicy wejścia Polski do UE możemy zaproponować wdrożenia norm ISO - dokumentację, szkolenie i instruktaż - w języku angielskim oraz niemieckim. Nasz zespół ma szerokie kompetencje

w zakresie Systemów Zarządzania Jakością i kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju, polityki społecznej, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.