Nowa wersja normy ISO/IEC 27001:2022

Zmiany w zakresie bezpieczeństwa informacji w ISO/IEC 27001:2022. W tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości  nowa norma podkreśla znaczenie szczegółowego zarządzania ryzykiem.

Wprowadza wzmocnienie  kontroli w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa informacji wszystkich zainteresowanych stron w procesach gospodarczych, urzędowych, medycznych, kulturalnych itp.