Polityka BHP

Celem firmy ISO SYSTEM Sp. z o.o. jest zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, kontrahentów, podwykonawców oraz przedstawicielom innych instytucji goszczących na terenie naszego zakładu.

W tym celu wdrożyliśmy i utrzymujemy system bezpieczeństwa i higieny pracy według PN-N-18001 oraz OHSAS 18001.

Zarząd firmy ISO SYSTEM deklaruje podjęcie wszelkich działań, zapobiegającym wypadkom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. W tym celu systematycznie są i będą polepszane warunki pracy oraz zwiększana wiedza i świadomość pracowników.

Powyższe chcemy realizować poprzez:

  • Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
  • Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Spełnianie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymaganych dotyczących organizacji,
  • Ciągłe doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Prezes Zarządu

dr Paweł Tadeusz Napierkowski