Polityka jakości

Celem firmy ISO SYSTEM Sp. z o.o. jest projektowanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych jak również szkolenie personelu w przedsiębiorstwach naszych drogich Klientów.

Realizowane przez nas wdrożenia systemów zarządzania są regulowane, zarówno przez polskie prawodawstwo, jak też przez normy ISO i inne wymagania przepisowe, specyfikacje i standardy Unii Europejskiej oraz NATO. Dla uzyskania pełnej satysfakcji Klientów, osiąganej w sytuacji, gdy otrzymują terminowo produkty najwyższej jakości, zgodne ze swoimi oczekiwaniami, podejmujemy szereg różnorodnych działań. Szkolimy systematycznie załogę oraz inwestujemy w sprzęt i oprogramowanie. Aby podnieść poziom świadczonych usług już w roku 2002 wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001, który zamierzamy nieustannie doskonalić.

Przyjęta polityka jakości pociąga za sobą konieczność realizacji następujących celów Projakościowych:

 • Realizacja prac w terminach przewidzianych umową z Klientem,
 • Miernikiem stopnia realizacji tego celu projakościowego jest relacja projektów przeterminowanych do wszystkich zrealizowanych projektów.
 • Realizacja prac w całości akceptowanych przez Klienta,
 • Miernikiem realizacji celu jest tutaj relacja projektów podlegających reklamacji Klienta do wszystkich zrealizowanych projektów.
 • Realizacja prac zgodnych z właściwymi wymaganiami przepisowymi.
 • Stopień realizacji tego celu projakościowego jest w tym przypadku relacja projektów kwestionowanych przez instytucje z grupy tzw. "trzeciej strony" do wszystkich zrealizowanych projektów.

Jako podstawowe środki działania dla realizacji celów projakościowych Firma przyjęła:

 • Zapewnienie pełnej identyfikacji potrzeb Klienta na etapie przeglądu umowy oraz podczas jej realizacji,
 • Zapewnienie pełnego dostępu do norm określających wymagania przepisowe oraz literatury fachowej,
 • Monitorowanie jakości wykonanych prac poprzez analizę opinii Klienta,
 • Monitorowanie jakości wykonanych prac poprzez analizę opinii instytucji oceniających stan, bądź pozycję Klienta,
 • Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości pracowników zaangażowanych w realizacje prac merytorycznych,
 • Stworzenie właściwej infrastruktury technicznej oraz środowiska pracy.

 

Prezes Zarządu

dr Paweł Tadeusz Napierkowski