Polityka środowiskowa

Nadrzędnym priorytetem firmy ISO SYSTEM Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb naszych Klientów w zakresie świadczonych usług szkoleniowych i doradczych w sposób zapewniający poszanowanie środowiska naturalnego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 oraz przestrzeganie wszystkich środowiskowych wymagań prawnych.

Naszym głównym celem jest ograniczanie zużycia zasobów naturalnych poprzez polepszanie sposobów ich wykorzystania z pozytywnym efektem dla środowiska.

Zobowiązujemy się do:

  • bieżącej identyfikacji i stałego nadzorowania znaczących aspektów środowiskowych naszej działalności poprzez monitoring procesów i ich oddziaływania na środowisko,
  • stałego przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań środowiskowych w zakresie aspektów środowiskowych naszej działalności,
  • zaangażowania całego personelu przy ustalaniu i realizacji celów i zadań środowiskowych oraz podnoszenia poziomu ich wiedzy i świadomości ekologicznej poprzez szkolenia,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom,
  • ciągłego doskonalenia oddziaływania na środowisko,
  • zapewnienia sprawnej komunikacji w zakresie działalności środowiskowej.

Deklarujemy przekazywanie niezbędnych zasobów do realizacji powyższej polityki oraz zapewniamy, iż niniejsza Polityka jest znana pracownikom i przez nich rozumiana. Polityka jest publicznie dostępna.

 

Prezes Zarządu

dr Paweł Tadeusz Napierkowski