Polityka zarządzania energią

Firma ISO SYSTEM Sp. z o.o. uznaje, że ma obowiązek pomagać chronić i zachować w dobrym stanie otaczające środowisko naturalne, zarówno w skali społeczności lokalnej, jak też globalnej, tak aby z rezultatów naszego działania mogły korzystać obecne i przyszłe pokolenia.

Niniejszą Polityką Zarządzania Energią prezentujemy nasze podstawowe zamiary:

 • Zmniejszyć zużycie energii
 • Zwiększyć efektywność energetyczną
 • Zmniejszyć pośrednio zużycie paliw kopalnych
 • Zredukować pośrednio emisję CO2 i innych szkodliwych gazów cieplarnianych
 • Inwestować wyłącznie w czyste, wydajne energetycznie technologie
 • Zapewnić zrównoważone wykorzystanie energii, oparte o zasady kogeneracji i gospodarki skojarzonej.

Długoterminowe cele firmy:

 • Uznanie energooszczędności, jako głównego kryterium decyzji inwestycyjnych.
 • Promowanie efektywności energetycznej we wszystkich działaniach firmy.
 • Promowanie stosowania zrównoważonych źródeł energii.
 • Minimalizacja oddziaływania na środowisko.

Średniookresowe cele firmy:

 • Monitorowanie i ocenia poziom wydajności energetycznej.
 • Ustalanie bieżących celów optymalizacji energetycznej.
 • Zwiększenie świadomości personelu.
 • Motywowanie pracowników w zakresie efektywności energetycznej.
 • Przyjęcia katalogu dobrych praktyk (energetycznych) w profilu działalności firmy.
 • Analizowanie i renegocjowanie taryf i kontraktów na dostawy energii.
 • Stworzenia struktury zarządzania energią.
 • Wprowadzenie inteligentnych systemów (automatyki) w zakresie zarządzania energią.
 • Przeprowadzenie audytów energetycznych budynków i budowli.
 • Poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków, poprzez termomodernizację.

 

Prezes Zarządu

dr Paweł Tadeusz Napierkowski