Zrównoważony rozwój

ISO SYSTEM spółka z o.o. jest firmą doradczą, której głównym celem jest pomoc swoim klientom w tworzeniu skutecznych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania.

Nasi konsultanci pomogli do tej pory około 3000 klientom w poprawie skuteczności zarządzania oraz w polepszeniu społecznego i rynkowego wizerunku.

Dostarczamy kompletne i trwałe rozwiązania, takie jak systemy:

 • Zarządzania jakością wg ISO 9001,
 • Zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz EMAS,
 • Zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg ISO 22000, HACCP, BRC, IFS, GMP,
 • Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001 oraz PN-N 18001,
 • Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001,
 • Zarządzania jakością według wymagań NATO zgodnie z AQAP,
 • Zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg VDA, QS, TS 16949,
 • Zarządzania jakością w przemyśle wydobywczym, gazowym i petrochemicznym wg ISO 29001,
 • Zarządzania energią wg ISO 50001,
 • Zarządzania jakością w laboratoriach wg ISO 17025,
 • Zarządzania jakością wyrobów medycznych wg ISO 13485.

Realizujemy także wieloaspektowe:

 • Analizy inwestycyjne, w tym według metodyki UNIDO,
 • Studia wykonalności,
 • Biznes-plany,
 • Analizy ekonomiczne i finansowe,
 • Plany marketingowe,
 • Strategie i koncepcje rozwoju.

ISO SYSTEM Sp. z o.o. uznaje swoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarówno w odniesieniu do personelu, kontrahentów, społeczności lokalnej i innych podmiotów – funkcjonujących obecnie, jak tez w przyszłych pokoleniach.

ISO SYSTEM Sp. z o.o. zamierza odgrywać wiodącą rolę w określaniu najlepszej praktyki zrównoważonego rozwoju, i ustanowienia jego właściwych i wymagających norm, gdyby nie istniały.

ISO SYSTEM Sp. z o.o. czuje się zobowiązana do implementacji w praktyce zakładowej wymagań wszystkich odpowiednich aktów prawnych i regulacji, w miarę możliwości, przekraczając wszelkie istotne wymagania minimalne.

ISO SYSTEM Sp. z o.o. będzie zarządzać działalnością, nad którą sprawuje kontrolę i która ma wpływ na oddziaływanie na środowisko, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

ISO SYSTEM Sp. z o.o. ma na celu podniesienie świadomości pracowników i kontrahentów na temat zrównoważonego rozwoju, poprzez aktywne, interpersonalne propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.

ISO SYSTEM Sp. z o.o. będzie monitorować wykorzystanie zasobów naturalnych, zarówno nieodnawialnych i odnawialnych, oraz optymalizacji efektywności i skuteczności ich wykorzystania, w celu zminimalizowania wpływu na środowisko, w szczególności poprzez obniżenie w ten sposób zużycia zasobów naturalnych.

ISO SYSTEM Sp. z o.o. zapewni odpowiednie szkolenia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju dla swoich pracowników, i zachęci ich do stosowania solidnych praktyk zrównoważonego rozwoju w pracy, w domu oraz w szerszej społeczności.

ISO SYSTEM Sp. z o.o. będzie udostępniać publicznie przejrzyste opisy rezultatów wdrożenia i monitorowania celów określonych w ogólnej polityce oraz okresowo oceniać ich efektywność, a także promować ich dalszy rozwój.

 

Prezes Zarządu

dr Paweł Tadeusz Napierkowski